Ympäristölupien pohjalta Hyvinkään Ampumaurheilukeskuksessa käynnistyi vuoden 2016 alussa rakentaminen, jonka tavoitteena on hallita lupapäätöksen mukaisesti ampumaratatoiminnan ympäristövaikutuksia sekä parantaa merkittävästi ampumaradan palveluinfrastruktuuria. Rakentamistoiminnan arvioidaan kestävän aina vuoteen 2030 asti. Tällä sivustolla julkaisemme rakentamiseen liittyvät keskeiset asiat ja kerromme niiden edistymisestä.
Hyvinkään Metsästysampujat r.y. teki sopimuksen Ventoniemen Sora Oy:n kanssa maanajosta, huoltoteiden sekä vallien rakentamisesta ampumaurheilukeskukseen. Työt käynnistyivät marraskuussa 2015. Ensin vahvistettiin Kaidanpääntie kestämään raskasta liikennettä ja tämä työ valmistui joulukuun 2015 loppuun mennessä. Sen jälkeen maa-aineksia on tuotu tietyömaan ulkopuolelta. Aluksi ampumaradalle tuodaan maamassoja, jotka soveltuvat huoltoteiden perustaksi ja sen jälkeen valleihin ja muuhun ympäristörakentamiseen soveltuvia maa-aineksia.

Maamassojen vastaanotto

Ventoniemi_logo